Utökat och förändrat skydd för personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018.

Efter mycket debatt och diskussion har EU-kommissionen beslutat om en gemensam lagstiftning för hanteringen av personuppgifter. För vissa krävs stora förändringar både i processer och i system för att leva upp till de nya kraven som ställs i och med GDPR. I skrivande stund arbetar vi med att ta fram checklistor och guider som vi tillsammans med kunderna kan använda för att säkerställa att IT följer de nya kraven. Önskas rådgivning kring GDPR använd med fördel kontaktformuläret.